Dit is Vlaanderen

Vlaams onderwijs wereldtop

Het onderwijssysteem in Vlaanderen bereidt jongeren voor om optimaal te presteren in een vlug veranderende en meer en meer geglobaliseerde maatschappij. Dat het een hoogstaand systeem is, wordt bevestigd door de resultaten van het PISA-beoordelingsproject. Dit Programme for International Student Assessment, dat gecoördineerd wordt door de OESO, meet de schoolprestaties van 15-jarigen op het vlak van leesvaardigheid, probleemoplossende vaardigheden en wiskundige en wetenschappelijke kennis in 57 landen. Bovendien staat het onderwijssysteem van onze regio op de vijfde plaats in het Global Competitiveness Report 2012-2013 van het Economisch Wereldforum. Vooral wat het onderwijs in wiskunde en wetenschap betreft, bekleedt de regio de derde positie wereldwijd.

Vlaanderen heeft heel wat internationale scholen. Zo zijn er bijvoorbeeld de Antwerp British School en de Antwerp International School, de International School of Brussels en The British School of Brussels, en het Europacollege in Brugge dat opleidingen op universitair niveau aanbiedt en ook onderdak geeft aan het internationaal onderzoeks- en opleidingscentrum van de Universiteit van de Verenigde Naties. Gent opende een internationale school in 2012 en de stad Leuven, de KU Leuven en het IMEC-onderzoekscentrum hebben hun plan aangekondigd om een internationale private basisschool op te richten die cursussen in het Engels zal aanbieden.

Vlaanderen heeft vijf openbare universiteiten: Leuven, Antwerpen, Gent, Hasselt en Brussel. De KU Leuven, die meer dan 32.000 studenten telt, is de grootste en oudste in de Lage Landen, gevolgd door de Universiteit Gent met ongeveer 30.000 studenten. Niet minder dan drie van deze universiteiten bevinden zich in de Top 200 die gepubliceerd wordt door de Britse krant The Times. Leuven bekleedt de 58e positie wereldwijd, terwijl Gent op de 93e plaats staat. Verschillende scholen voor bedrijfskunde in Vlaanderen behoren ook tot de Europese top, zoals de Antwerp Management School van de Universiteit Antwerpen en de Vlerick Business School die in de Top 20 staat van de jaarlijkse ranking van de Financial Times.

Afbeelding